Kotlíkové dotace 2019 – 3. výzva

Proč si vybrat kotel ATTACK?

Získejte dotaci pro kotel na biomasu. Naše kotle dosahují účinnost spalování až 92% a získaly řadu ocenění na mezinárodních výstavách. Mají nadrozměrné nakládací komoru až do 790 mm a délku hoření 8-12 hodin. Kotle jsou vyrobeny z kvalitní oceli o tloušťce 6mm.

Co sou to kotlíkove dotace?

Dotační program známý jako kotlíkové dotace byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2021. Majitelé rodinných domů v něm mohou žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva. Vytápějte ekologickými kotli s vysokou účinností. Vyměňte svůj starý kotel za nový s dotaci až do výše 127 500 kč.

Kotle na biomasu z dotačního programu

ATTACK SLX

20-55 kW

ATTACK DPX

15-100 kW

ATTACK FD-PELLET

26,4 kW

ATTACK WOOD&PELLET

12,5 – 25 kW

ATTACK DPX COMBI PELLET

25-45 kW

ATTACK PELLET 30

Rozsah výkonu 8 – 30 kW

Co je cílem programu?

Cílem programu je do roku 2020 (2022) snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 85 tisíc starých kotlů. Celkově bude z fondů EU domácnostem rozděleno ve 3 výzvách 9 miliard korun.

Jak požádat o dotace kotlu

Kotlíkové dotace občanům přidělují krajské úřady. Na zahájení příjmu žádostí se informujte přímo na svém krajském úřadě. Informace naleznete buď na webových stránkách kraje, na vývěsce krajského úřadu a můžete je získat také na speciální telefonní lince kraje.

zdroj: https://www.sfzp.cz

Seznam způsobilých zařízení ATTACK,
na které se vztahuje dotační program kotlíkove dotace