Politika kvality

Společnost ATTACK má zavedený systém managementu kvality ISM. Jsme významným výrobcem plynových nástěnných a stacionárních kotlů, kotlů na tuhá paliva, kondenzačních kotlů, akumulačních nádrží a zásobníků TUV. Naše produkty dodáváme svým zákazníkům nejen ze Slovenské republiky, ale také z evropských a dalších zemí světa. Chceme i do budoucna nabízet zákazníkům výrobky s vysokou užitnou hodnotou.

Vedení společnosti si uvědomujeme rostoucí požadavky zákazníků na dodávky výrobků v požadované kvalitě, dohodnutém termínu, množství a za konkurenceschopné ceny. Pro naplnění těchto požadavků máme zavedený systém managementu jakosti a vedením společnosti je vyhlášena tato politika kvality, která je prosazována prostřednictvím zásad v následujících oblastech:

Zákazníci

 • budovat se zákazníky dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
 • dodávať objednané množstvo v dohodnutom termínea v požadovanej kvalite

Dodávatelé

 • budovat s dodavateli dlouhodobé a vzájemně výhodné partnerské vztahy
 • provádět transparentní výběrové řízení;

Zaměstnanci

 • podporovat rozvoj způsobilosti zaměstnanců pro dosahování vysoké úrovně kvality práce
 • optimalizovat logistické toky materiálů a výrobků v organizaci

Technologie a infrastruktura

 • aktivně podporovat zavádění nových technologií, které budou přínosem pro zákazníky a i naši organizaci
 • optimalizovať logistické toky materiálov a výrobkov v organizácii

Okolní prostředí

 • aktivně spolupracovat se státními orgány, organizacemi a orgány samosprávy, které působí v dosahu společnosti
 • podílet se na sponzorování veřejně prospěšných aktivit v okruhu působnosti
 • snižovat rizika poškozování okolního životního prostředí

Vedení společnosti se zavazuje:

 • dodržovat výše uvedené zásady
 • plnit požadavky zákonů a právních předpisů
 • neustále zlepšovat systém managementu kvality

Environmentální politika

Společnost ATTACK, s.r.o. není z podstaty vykonávaných činností výrazným znečišťovatelem životního prostředí. I tak může za určitých okolností kvalitu životního prostředí ovlivnit. Jedná se zejména o nakládání s odpady, nakládání s látkami škodlivými vodám, hospodaření s energiemi a ostatními zdroji. Proto se řídíme požadavky ČSN EN ISO 14001: 2016 pro zajištění systému řízení v ochraně životního prostředí. Ctíme právo na zdravé životní prostředí. Toto právo musíme v rámci organizace při každodenních činnostech respektovat a uplatňovat.

Certifikáty

Produkty společnosti ATTACK, s.r.o. dosahují hodnoty nejlepších evropských produktů. Jsme držiteli certifikátu kvality ISO 9001 pro výrobu kotlů a všechny naše výrobky jsou schváleny a odzkoušeny CE a GOST certifikáty.

 

Aktuálny certifikát kvality ISO 9001
(Certifkát) je na stiahnutie v PDF formáte (790KB)