Tag Archives: kotel na biomasu

Proč vzniká dehet?

preco_vznika_decht_attack

Dehet jako mazlavá, lepkavá a hořlavá hmota je produkt nedokonalého spalování, nízké teploty spalin a vysoké vlhkosti paliva. V závislosti na dokonalosti dřevozplyňovacího procesu vzniká tvorba tuhých prachových částic (sazí a popelovin), které jsou základní složkou dehtu.