Tepelné čerpadlo vzduch voda

Tepelne_cerpadlo_produkty

Nejvýhodnější systém tepelného čerpadla je právě vzduch/voda

V předchozím článku jsme psali o tom jak si správně vybrat tepelné čerpadlo. V tomto článku se budeme věnovat tepelnému čerpadlu vzduch/voda, jeho vlastnostem, konstrukcí, instalací, servisu a komfortu, který nabízí.

Zdroj energie vzduch

Tento typ čerpadla je založen na principu získávání energie z okolního vzduchu a její odevzdání do teplovodního otopného systému. Médiem je topná/chladící voda. Z hlediska konstrukce se tyto tepelné čerpadla rozdělují na splitové (rozdělené) a monoblokové jednotky.

Split a monoblok

V typu split se nachází chladivo ve venkovní i ve vnitřní jednotce, přičemž při instalaci zařízení instalatér provádí propojení mezi těmito jednotkami a tak manipuluje s chladícím okruhem a jeho náplní. Při typu monoblok se celý chladící okruh i s chladivem nachází ve venkovní jednotce. Výstup z venkovní jednotky je pouze topná/chladící voda. Z toho důvodu instalatér monoblokového tepelného čerpadla nepřichází do kontaktu s uzavřeným chladícím okruhem zařízení a tím pádem nemusí vlastnit oprávnění pro manipulaci a skladování chladiva.

Tepelné čerpadlo vzduch voda

Legenda:
01 Kondenzátor 02Výparník
Schématické znázornění verze monoblok v rodinném domě. Chladivo se nachází jen ve venkovní jednotce.

 

Tepelné čerpadlo vzduch voda

Legenda:
01 Kondenzátor 02Výparník
Schématické znázornění verze split v rodinném domě. Chladivo se nachází ve vnitřní jednotce.

Tepelné čerpadlo vzduch voda – Technologie a výkonové řady

Vývoj tepelných čerpadel jde neustále dopředu. Nejmodernější invertorová technologie, kterou používají i naše tepelná čerpadla, znamená, že tepelné čerpadlo má regulovaný výkon dle aktuální potřeby rodinného domu. Některé druhy tepelných čerpadel pracují pouze na systému ON/OFF. Tepelnému čerpadlu nejvíce škodí časté starty, což má nepříznivý vliv na životnost komponentů uvnitř.
U invertorové technologie není třeba zapomenout zmínit i na další významnou výhodu oproti ON/OFF zařízením. Regulovaný výkon tepelného čerpadla dosahuje méně častých startů, čímž méně opotřebovává komponenty a snižuje provozní hlučnost. Tepelná čerpadla ATTACK jsou navržena pouze na vysoce ekologickém chladivu R32, které má minimální dopad na ozonovou vrstvu země.

Tepelné čerpadlo vzduch voda

GWP – Zkratka pro potenciál globalního oteplování je měřítkem, kolik tepla v atmosféře zachytí skleníkový plyn v určitém časovém horizontu. Chladivo R32 snižuje GWP až o 75% oproti běžným chladivům.

Z čeho se skládá tepelné čerpadlo vzduch/voda?

Tepelné čerpadlo je v podstatě jednoduché zařízení (principiálně podobného domácí chladničce) sestávající z chladicího okruhu: dva výměníky (kondenzátor a výparník), kompresor a expanzní ventil. Slouží k přenosu energie z vnějšího obnovitelného zdroje (voda, vzduch nebo země) do vnitřního objektu.

Vnitřní jednotka

Vnitřní jednotka je nainstalována v kotelně nebo technické místnosti. Tato hydro-jednotka přes kterou prochází koloběh vody z venkovní jednotky distribuuje ohřátou vodu do topného systému ÚT nebo TUV. Jednoduchý a intuitivní displej umožňuje ovládat tepelné čerpadlo přímo z této jednotky. Vnitřní jednotka tepelného čerpadla vzduch/voda dosahuje nízkého hluku ve srovnání s jinými druhy vnitřních jednotek tepelných čerpadel.

Vnitřní jednotka umístěná v interiéru rodinného domu

Venkovní jednotka

Venkovní jednotka Monoblok – znamená že obsahuje v sobě všechny potřebné komponenty chladicího okruhu. Výstupem z jednotky je už jen ohřátá/ochlazená voda, která vstupuje do vnitřní hydro-jednotky. Instalaci venkovní jednotky lze umístit na vhodné místo, ideálně dále od domu.

Venkovní jednotka umístěná v exteriéru rodinného domu

Jednoduchá instalace a servis

Nejjednodušší instalace ze všech druhů tepelných čerpadel, jak jsme zmínili v předchozím článku, je právě typ vzduch/voda v provedení monoblok, kdy pro instalaci není nutné manipulovat s chladivem tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo se zapojuje podobně jako elektrokotel. Tento způsob nevyžaduje žádnou složitou operaci a jeho údržba dokáže být rychlá a bezproblémová, připojuje se jen hydraulický okruh. Komponenty v zařízeních společnosti ATTACK jsou velmi jednoduše a přehledně konstruovány, což vyžaduje minimální náročnost při případné údržbě a servisu. Servisní technik při instalaci nemusí mít oprávnění ani zkoušky s manipulací a se skladování chladiv.

Komfort ovládání

komfortu zařízení, které vykonává svou práci samostatně, není pochyb. Doplňkové funkce a různé časovače jsou zabudovány v softwarovém systému vnitřní jednotky tepelného čerpadla, pomocí kterých lze nastavit požadované programy funkcí jako ÚT, TUV a chlazení. Ovládání tepelného čerpadla bychom mohli rozdělit do tří možných kategorií:

Tepelne-cerpadlo-inverter R32 -aplikacia
    • A. Ovládání přímo z vnitřní jednotky dotykovým SMART 5″ displejem, který má jednoduché a intuitivní ovládání.
    • B. Široká nabídka regulátorů, která umožňuje ovládání prostřednictvím pokojového termostatu kdekoli z domu.
    • C. Internetové připojení k zařízení – je možnost zakoupení WIFI modulu prostřednictvím, kterého lze ovládat zařízení i mimo váš dům.

Toto vše je možné s nejmodernější technologií. Použití tepelného čerpadla nabízí několik výhod: Nízké provozní náklady, jednoduché ovládání, celoroční provoz, možnost čerpání státní dotace z programu Nová zelená úsporám a jsou vhodné pro téměř každý typ rodinného domu.

Věříme, že jsme Vám pomohli se zorientovat v dané problematice. Připravujeme pro vás další článek z oblasti vytápění a výběru správného zařízení a jeho příslušenství. Nenechte si ujít další článek, přihlaste se k odběru novinek.