Výrobní závod ATTACK, s.r.o.

Společnost ATTACK, s.r.o. vyrábí výrobky ve vlastních výrobních halách s členěním výroby na kotle na biomasu litinové a ocelové, nástěnné plynové kotle a stacionární litinové kotle.

Společnost ATTACK, s.r.o. disponuje nejnovější a nejmodernější technologií pro výrobu kotlů (svářecí robotizované pracoviště, laserové pracoviště, CNC pracoviště, ohraňování s aktívním odměřením úhlu,…), což v mnoha oblastech převyšuje současný evropský standard a podstatně zvyšuje kvalitu finálních výrobků.

Ve výrobě kotlů na biomasu máme všechny předpoklady stát se lídrem na evropském trhu. Samostatnou částí jsou skladové prostory pro komponenty do výrobků a skladové prostory hotových výrobků.

Vyroba Attack

Technologie výroby kotlů na biomasu ATTACK, s.r.o.

Ocelové kotle na biomasu společnosti ATTACK, s.r.o. jsou na základě vlastního vývoje vyráběny v souladu s certifikovaným systém managementu jakosti ISO 9001.

Při výrobě samotného kotlového tělesa se všechny operace uskutečňují v rámci firmy, tj. nevyužíváme kooperaci. Tímto systémem si dokážeme kontrolovat vysokou kvalitu vyráběných kotlů.

Laserove Delenie

Laserové dělení materiálu

Technologie: Bystronic

Pro tento proces využíváme nejmodernější dělící technologii CNC: laserové dělící stroje Bystronic. Jedná se o švýcarské dělící stroje vysoké kvality, které pro svou funkci využívají vysoko výkonný laserový paprsek. Výhodou laserového dělení materiálu je vysoká přesnost vypalovaných dílů výrobků ATTACK.

Ohranovanie

Ohraňování

Proces ohraňování uskutečňujeme na ohraňovacích hydraulických lisech s bezdotykovým laserovým měřícím systémem. Tento systém zabezpečuje vytvoření vždy stejného úhlu také při různých odchylkách vstupního materiálu (hutní tolerance tloušťky plechu). Výsledkem je přesně požadovaný ohyb dílu.

Technologia Zvarania

CNC robotizované sváření

Technologie: Svářecí roboty Romat®

Pro robotizované sváření využíváme svářecí pracoviště společnosti CLOOS. Výhody spočívají ve vysoké kvalitě vyráběných těles a vysoké produktivitě.

Tlakování a výstupní kontrola

Kotlový výměník je při této operaci vystaven 1,5 násobku max. provozního tlaku. Tlakováním kotlových výměníků je zaručena prvotřídní kvalita kotlů. V průběhu výstupní kontroly je každý kotel podroben funkčním testům řídicího systému. Výstupní kontrola zaručuje 100% kvalitu našich výrobků.