Informace o zpracování osobních údajů

Vážení návštěvníci a zákazníci,

tímto si Vás dovolujeme informovat o tom proč a jak zpracováváme Vaše osobní údaje v souvislosti s návštěvou naší webové stránky a zakoupením výrobků ATTACK.

Prosíme, přečtěte si pozorně následující informace předtím, než nám své osobní údaje poskytnete.

V případě jakéhokoliv dotazu souvisejícího se zpracováním Vašich osobních údajů nás neváhejte kontaktovat na gdpr@attack.sk

Správce osobních údajů:

ATTACK, s.r.o., se sídlem na adrese Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika

Tel.: +421 43 4003 101
Fax.: +421 43 3241 129
E-mail: kotle@attack.sk
Web: https://www.attack.sk

Zpracovávané osobní údaje

Budeme zpracovávat pouze ty osobní údaje, které nám poskytnete při návštěvě našich webových stránek v případě, že se přihlásíte k odběru novinek a v případě zakoupení našich výrobků, tj.:

Návštěva webu:

 • emailová adresa v případě, že se přihlásíte k odběru novinek

Zakoupení výrobku ATTACK:

 • jméno
 • příjmení
 • adresa
 • telefon
 • typ a výrobní číslo výrobku

 

Účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů

A. Vaše osobní údaje získané od Vás návštěvě našich webových stránek v případě, že se přihlásíte k odběru novinek budeme zpracovávat pro následující účely a na základě následujících právních základů.

Pro účely přímého marketingu, který je oprávněným zájmem naší společnosti. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Pokud si zasílání novinek nepřejete, lze odhlásit prostřednictvím linku „odhlásit“ obsaženého v každém emailu s novinkami.

B. Vaše osobní údaje získané od Vás v rámci zakoupení výrobku ATTACK a spuštění výrobku ATTACK do provozu budeme zpracovávat pro následující účely a na základě následujících právních základů.

1) Pro účely přímého marketingu, který je oprávněným zájmem naší společnosti. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Zpracování na základě tohoto našeho oprávněného zájmu, tedy přímého marketingu, probíhá následovně.

Vaše osobní údaje budou uloženy v naší elektronické databázi, kterou spravujeme přímo a pouze my. Tato elektronická databáze je uložena a zabezpečena na zařízeních ve vlastnictví naší společnosti. Vaše osobní údaje budou na základě tohoto našeho oprávněného zájmu použity pouze abychom Vám mohli zaslat nabídku našich nových produktů, zejména v případě blížícího se konce předpokládané životnosti výrobku, do jehož Záznamu o spuštění kotle do provozu uvádíte své osobní údaje, nebo v případě že naše společnost vyvine novější a technologicky vyspělejší a kvalitnější výrobek, který by mohl nahradit výrobek do jehož Záznamu o spuštění kotle do provozu uvádíte své osobní údaje.

Naším oprávněným zájmem a jedním ze dvou účelů zpracování Vašich osobních údajů je tedy přímý marketing, to znamená přímá nabídka našich nových produktů.

2) Pro splnění smlouvy o prodloužené záruce na výrobek, do jehož Záznamu o spuštění kotle do provozu uvádíte své osobní údaje. Právním základem je v tomto případě čl. 6 odst. 1. písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Toto zpracování, které je nezbytné pro splnění smlouvy o prodloužené záruce na výrobek, které jste smluvní stranou, bude probíhá následovně.

Naše společnost Vám poskytuje na své výrobky prodlouženou smluvní záruku (nad rámec záruky stanovené zákonem) v případě, že dodržíte stanovené záruční podmínky (viz záruční podmínky uvedené v Návodu na obsluhu výrobku, do jehož Záznamu o spuštění kotle do provozu uvádíte své osobní údaje). Abychom Vám tuto prodlouženou smluvní záruku mohli poskytnout, potřebujeme znát, kdo je druhá smluvní strana a zda plníte své povinnosti z této smlouvy, zejména povinné roční servisní prohlídky. Proto rovněž potřebujeme, po každé roční servisní prohlídce (max. 5 prohlídek) záznam o této prohlídce a my si u Vás v naší databázi zaznačíme, že plníte podmínky smluvní záruky.

Jelikož každá smlouva má minimálně dvě smluvní strany, potřebujeme pro účely plnění smlouvy o prodloužené záruce Vaše osobní údaje, které identifikují Vás jako smluvní stranu a identifikují konkrétní výrobek. Bez těchto údajů bychom, bohužel, nebyli schopní řádně své povinnosti ze smlouvy o prodloužené záruce plnit.

Naším oprávněným zájmem a jedním ze dvou účelů zpracování Vašich osobních údajů je tedy splnění smlouvy, to znamená plnění smlouvy o prodloužené smluvní záruce.

Zpracování osobních údajů v případě obou účelů provádíme manuálně i v elektronických informačních systémech. Tyto systémy však podléhají důsledné a stálé fyzické i technické kontrole. Veškeré osoby, které na základě našeho pokynu a z našeho pověření přichází s osobními údaji do styku v rámci svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

Kategorie příjemců osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme primárně sami. Může se však stát, že pro zpracování osobních údajů pro některý ze shora uvedených účelů budeme muset využít služeb jiného subjektu. V takovém případě bude mezi námi a takovou třetí osobou vztah správce a zpracovatele a s tímto zpracovatelem uzavřeme smlouvu o zpracování osobních údajů, abychom zaručili bezpečnost a zákonnost zpracování Vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje tedy případně mohou být předány příjemcům z následujících kategorií:

 1. společnosti zajišťující distribuci našich výrobků a/nebo poskytujících autorizované servisní služby našich výrobků na území členského státu Evropské unie, ve kterém jste zakoupili výrobek, do jehož Záznamu o spuštění kotle do provozu uvádíte své osobní údaje, nebo ve kterém je takový výrobek na základě Vašeho požadavku uveden do provozu;
 2. společnosti poskytující služby hromadného rozesílání obchodních nabídek.

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat minimálně po dobu trvání smluvní prodloužené záruky (tj. po dobu 5 let) pro účely splnění smlouvy o prodloužené záruce a nejdéle po dobu předpokládané životnosti výrobku do jehož Záznamu o spuštění kotle do provozu uvádíte své osobní údaje pro účely přímého marketingu.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Kdykoliv máte právo vznést námitku proti našemu zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu (viz Účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů výše). Pokud vznesete vůči našemu zpracování Vašich údajů pro účely přímého marketingu námitku, dnem doručení Vaší námitky přestaneme Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávat.

Námitku pro proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu nám  můžete zaslat poštou na adresu:

ATTACK, s.r.o., Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky, Slovenská republika,

nebo emailem na gdpr@attack.sk

V námitce stačí uvést Vaše jméno a adresu a text „Tímto vznáším námitku proti zpracování mých osobních údajů pro účely přímého marketingu“ a Váš podpis.

Vždy Vás bez zbytečného odkladu informujeme o vyřízení Vaší žádosti.

Pozor, právo vznést námitku nelze uplatnit vůči našemu zpracování Vašich osobních údajů nezbytných pro účel splnění smlouvy o prodloužené záruce.

Další Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že máte rovněž následující práva ve vztahu k našemu zpracování Vašich osobních údajů:

 • požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,
 • právo na přenositelnost Vašich osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tato Vaše práva můžete vůči naší společnosti uplatnit stejným postupem jako právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.