Budova Attack V2 V3 Web 700px

O FIRMĚ – Prezentace ATTACK, s.r.o.

 • největší slovenský výrobce tepelné techniky
 • 25 roční tradice, spokojený zákazníci ve více než 49 zemích světa
 • nejširší sortiment výrobků na vytápění s vysokou účinností
 • exportní aktivity společnosti dosahují 75% prodeje do více než 49 zemí celého světa, a to v Evropě, Asii a Americe
 • 150 zaměstnanců
 • firma ATTACK, s.r.o. je držitelem certifikátu kvality ISO 9001 pro výrobu kotlů

„Hlavním cílem a filozofií společnosti ATTACK, s.r.o. je vyvíjet špičkové výrobky s nejvyšší kvalitou, funkčností a designem, které dosahují nejvyšší účinnost spalování s ohledem na životní prostředí při zachování příznivé ceny.“

Produktové portfólio

Produktové portfolio firmy ATTACK, s.r.o. se vyznačuje širokým sortimentem výrobků ATTACK, které je rozlišené podle typu daného produktu, výkonu a druhu paliva – zemní plyn, LPG ​​- propan, tuhé palivo nebo pelety resp. biomasa. V současnosti má společnost ATTACK, s.r.o. nejširší produktové portfolio výrobků a v každé skupině je široká možnost výběru jak v modifikacích, tak ve výkonech.

Produkty

 • řady zplyňovacích kotlů ATTACK DPX,WFB, SLX
 • peletizační kotle, peletizační hořáky
 • akumulační nádrže
 • solární technika
 • plynové nástěnné kondenzační kotle
 • plynové nástěnné atmosférické kotle
 • plynové stacionární litinové kotle
 • zásobníky TUV (přímo i nepřímo ohřívané)
 • nástěnné elektrokotle
 • radiátory
 • a jiné příslušenství a náhradní díly
Export

ATTACK, s.r.o. – evropský výrobce exportující do celého světa

Společnost Attack s.r.o. je největší slovenský výrobce tepelné techniky. S výrobou začal v r. 1995 se stacionárními kotly a postupně rozšiřoval svou výrobu na dnešní úroveň, kdy vyrábíme široký sortiment nástěnných kondenzačních a nástěnných atmosférických kotlů, stacionárních kotlů, zplyňovacích kotlů, kotlů na pelety, kotlů na tuhé palivo a zásobníků TUV.

Společnost se zařazuje mezi střední firmy rozprostírající se na cca 5000 m2 zastavěné plochy a přibližně 1000 m2 nezastřešené plochy.

Pravidelně se účastníme domácích i zahraničních výstav tepelné techniky, na kterých firma získala celou řadu ocenění od čestných uznání až po zlaté medaile.

Ocenenia2

Všechny kotle jsou osazeny komponenty od světových výrobců vyráběné nejmodernější technologií, výroba kontrolovaná kamerovým a počítačovým systémem a testované nejprogresivnějšími zařízeními a metodami.

Jako palivové médium se používá zemní plyn anebo LPG-propan. Pro uživatele biomasy nabízíme litinové kotle na pevné palivo (dřevo, uhlí, koks) anebo ocelové, dřevo-zplyňující kotle (pyrolytické), kotle na pelety, které pracují s vyšší účinností a šetří životní prostředí.

Společnost ATTACK, s.r.o. vyrábí všechny výrobky ve vlastních výrobních halách, má vlastní vývoj, konstrukci, prodej a export na zahraniční trhy. Velikost firmy a zajištění všech činností vysoce profesionálním managementem a jedním majitelem nám umožňuje být flexibilní a vstřícnou firmou.

Exportní aktivity ATTACK, s.r.o.

Společnost ATTACK, s.r.o. vyváží své výrobky téměř do všech zemí EU, na Ukrajinu, do Ruska a jiných asijských zemí východně od Ruska. Široká nabídka sortimentu výrobků uspokojí většinu zákazníků z různých zemí, ve kterých se preferují různé druhy paliv.

Velmi úspěšně je zaběhlá výroba ocelových kotlů na biomasu, kde firma používá nejmodernější technologii. Ve výrobě kotlů na biomasu máme všechny předpoklady stát se lídrem na evropském trhu.

Osobní přístup ke každému zákazníkovi, vstřícné jednání a spolehlivost rychle přerůstá do vzájemné důvěry, což nám zabezpečuje neustálý růst počtu zákazníků v dalších zemích.

Výrobní areál společnosti ATTACK, s.r.o. se nacházi v severní části středního Slovenska, cca 20 km od města Žilina.

Exportne SK Attack

Systém řízení jakosti

Společnost ATTACK, s.r.o. je držitelem certifikátu kvality ISO 9001:

 • pro návrh a vývoj kotlů
 • pro výrobu kotlů
 • servis zařízení a kotlů

Společnost ATTACK, s.r.o. klade vysoký důraz na kvalitu svých výrobků. Je nositelem certifikátu řízení jakosti ISO 9001 od roku 2003. Tento certifikát kvality mezinárodní směrnice certifikuje činnosti ve výzkumu a vývoji, výrobě, designu a provozu plynových zařízení. Schvalovací certifikát byl odsouhlasen a udělen prestižní londýnskou auditorskou firmou Lloyd’s Register Quality Assurance.

Náročnost požadavků kladených na společnost dokazuje také nutnost obhajoby certifikátu před auditorskou komisí každých 6 měsíců.

Tento systém řízení jakosti naznačuje progresivitu a pozitivní přístup firmy ATTACK, s.r.o. k zákazníkovi, kterému tímto dokazuje svou kvalitu čistě slovenské tradiční společnosti.

Systém managementu zároveň podtrhuje strategii firmy, která vede k jeho dodržování, dalšímu rozvoji a zlepšování.

Výzkum a vývoj

Společnost ATTACK, s.r.o. má vlastní výzkumní a vývojové centrum, kde vývojoví a techničtí pracovníci firmy každoročně inovují a připravují nové zařízení tepelné techniky. Při vývoji se klade důraz na jednoduchost obsluhy zařízení, moderní design, environmentální snášenlivost, minimální rozměry a samozřejmě příznivou cenu.

Společnost klade priority na vývoj sofistikovaných a inovátorských produktů vysoké kvality, které dokážou obstát v konkurenčním boji na evropských, ale i světových trzích. Všechny výrobky ATTACK jsou navrhovány a vyvíjeny v souladu s příslušnými normami, specifikacemi, právními a ostatními předpisy. Výběr vhodných komponentů podléhá nejpřísnějším schvalovacím kritériím a v kotlech ATTACK mohou být použity jedině spolehlivé a dlouholetým provozem ověřené komponenty a materiály od renomovaných dodavatelů.

Certifikáty

Všechny výrobky společnosti ATTACK, s.r.o. splnily přísné podmínky a jsou schváleny a odzkoušeny národními i mezinárodními technickými zkušebními ústavy pro udělení certifikátů Evropské unie CE a GOST.

Certifikaty