Kotle vyrobené ze slunce

kotol vyrobeny zo slnka

Kotel na tuhá paliva vyrobený z obnovitelného zdroje

Naše společnost ATTACK, s.r.o. považuje ochranu životního prostředí za nezbytnou pro život. Jsme jedním z předních evropských specializovaných výrobců kotlů na biomasu se sídlem na Slovensku. Od svého založení, v roce 1995, společnost ve svém výrobním závodě postupně uvedla do provozu moderní výrobní technologie, mezi které patří robotické svařování, řezání laserem, ohýbání a tažení nebo práškové lakování. Všechny tyto technologie využívají energii ze slunce.

Fotovoltaika pohání výrobní technologie

Kotel vyrobený ze slunce? O čem jste pravděpodobně neslyšeli, naše společnost instalovala fotovoltaickou elektrárnu na střechy svých výrobních hal. Toto pole fotovoltaických panelů, s instalovaným výkonem 200kWp, poskytuje dostatek elektrické energie k napájení technologií při výrobě kotlů. Nejen slunce, ale i biomasa, jsou v současnosti považovány za obnovitelné zdroje energie. Co je však ještě zajímavější a jedinečné, ATTACK, s.r.o. využívá jeden obnovitelný zdroj energie, slunce, na výrobu a uvedení produktu na trh (kotle na biomasu), který využívá jiný obnovitelný zdroj energie, dřevo nebo dřevní pelety. Výše uvedené technologické řešení, jako celek, nejenže posouvá společnost před mnoha jejích konkurentů, ale jasně zdůrazňuje její postoj k otázkám udržitelnosti. Kotel vyrobený ze slunce je tak i dalším zlepšením ochrany životního prostředí.

Zaměření na vlastní spotřebu a energetickou udržitelnost

Společnost ATTACK, s.r.o. provozuje fotovoltaickou elektrárnu od konce roku 2012. Nejen, že tak využila legislativou umožněnou výkupní cenu elektřiny ze slunce, ale i nabízený zelený bonus. Jinými slovy, pro společnost je ekonomicky prospěšná buď dodávka takovéto energie do distribuční sítě, nebo využití této ve vlastních výrobních procesech. Původní myšlenkou samotné instalace bylo využití většiny energie ze slunce pro vlastní spotřebu a dodávka přebytků do sítě, například o víkendech.

Kotle na tuhá paliva

kotol zo slnka
panely_strecha_attack
fovoltaicke_panely_attack1
fotovoltaika_budova_attack
kotly_zo_slnka_zvar_attack

Věříme, že jsme Vám pomohli zorientovat se v dané problematice. Připravujeme pro Vás další článek z oblasti topení a výběru správného typu kotle a jeho příslušenství. Nenechte si ujít další článek.  přihlaste se na odběr novinek .