Nová zelená úsporám

nova_zelena_usporam

Co je to nová zelená úsporám?

Státní dotace slouží na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen využívaných jako hlavní zdroj tepla) za kotel na biomasu, tepelné čerpadlo či plynový kondenzační kotel.

Na co lze dotaci čerpat

  • na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj
  • na výměnu lokálních topidel
  • na výměnu elektrického vytápění za systém s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem

Lze využít také na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo nebo plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem. Vyměnit lze i soustavy lokálních topidel na pevná paliva, sloužících společně jako hlavní zdroj tepla pro vytápění.

Kdo může žádat o dotaci?

Vlastníci stávajících dokončených rodinných domů.

Kolik získáte

Zdroj Max. výše dotace
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody 100 000 Kč
Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 Kč
Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva 80 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000 Kč
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 30 000 Kč
Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem 45 000 Kč

Tepelné čerpadlo ako bezemisný zdroj tepla

ATTACK Inverter R32 vzduch/voda, predstavuje moderný zdroj energie, ktorý je založený na princípe získavania energie z okolitého vzduchu a jej odovzdávanie do teplovodného vykurovacieho systému. Zariadenie je ideálne riešenie pre moderné novostavby s energetickou triedou A0.

Státní dotace na tepelně čerpadlo až do výše 100 000 Kč

V rámci projektu Nová zelená úsporám, je možné získat podporu na instalaci tepelných čerpadel, které budou sloužit především k vytápění. Tepelné čerpadlo je zařízení, které využívá teplo z vnějšího prostředí. Je určeno zejména pro nízkoteplotní topné systémy, jako je např. podlahové, stěnové nebo stropní vytápění, v domech s dobrou tepelnou izolací. Díky efektivnímu využívání obnovitelné energie snižují tepelná čerpadla provozní náklady domácnosti na vytápění a přípravu teplé vody.

ATTACK INVERTER R32 vzduch voda

6-19 kW

Proč si vybrat kotel ATTACK?

Vyměňte svůj starý kotel za nový s dotaci až do výše 100 000 kč.

Naše kotle dosahují účinnost spalování až 92% a získaly řadu ocenění na mezinárodních výstavách. Mají nadrozměrné nakládací komoru až do 790 mm a délku hoření 8-12 hodin. Kotle jsou vyrobeny z kvalitní oceli o tloušťce 6mm. Vytápějte ekologickými kotli s vysokou účinností.

Kotle na biomasu z dotačního programu

ATTACK SLX

20-55 kW

ATTACK DPX

15-100 kW

ATTACK DPX COMBI PELLET

25-45 kW

ATTACK SLX COMBI PELLET

20-35 kW

ATTACK PELLET 30

Rozsah výkonu 8 – 30 kW

Co je cílem programu?

Cílem programu je do roku 2020 (2022) snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 85 tisíc starých kotlů. Celkově bude z fondů EU domácnostem rozděleno ve 3 výzvách 9 miliard korun.

Jak požádat o dotace

Nová zelená úsporám občanům přidělují krajské úřady. Na zahájení příjmu žádostí se informujte přímo na svém krajském úřadě. Informace naleznete buď na webových stránkách kraje, na vývěsce krajského úřadu a můžete je získat také na speciální telefonní lince kraje.

zdroj: https://www.sfzp.cz

Seznam způsobilých zařízení ATTACK,na které se vztahuje dotační program nová zelená úsporám