Proč vzniká dehet?

preco_vznika_decht_attack

Co je dehet a jak vzniká?

Během topné sezóny lidi často potrápí dehtování v kotli, které je jedním z důsledků nedokonalého spalování.

Dehet jako mazlavá, lepkavá a hořlavá hmota je produkt nedokonalého spalování, nízké teploty spalin a vysoké vlhkosti paliva. V závislosti na dokonalosti dřevozplyňovacího procesu vzniká tvorba tuhých prachových částic (sazí a popelovin), které jsou základní složkou dehtu.
Problém nastává při kontaktu spalin se stěnami kotlového tělesa s nižší teplotou, kde se vytvořený dehet usazuje. Příčin tvoření dehtu je více než například nedostatečná údržba a čištění kotle a předimenzovaný kotel k danému objektu. Pokud se příčiny neodstraní, dehet vážně poškodí kotel a ucpe spalinové cesty kotle. V horším případě usazený dehet na stěnách komína, může zapříčinit vznik požáru. V tomto článku se podrobně podíváme na možné příčiny tvoření dehtu a jak jim předcházet, tak aby kotel a komín dosahoval správného spalování a dlouhé životnosti.

Co způsobí dehet?

Kotel zalepený dehtem se nedá přehlédnout. Dokáže poškodit v kotli všechny důležité spalinové cesty kotle jako například: výměník, turbulátory a ventilátor. Odstranění dehtu je velmi komplikovaně.
K tvorbě dehtu může přispívat více faktorů nebo jejich kombinace. Podrobně si vysvětlíme možné příčiny tvorby dehtu.

Nesprávná vlhkost dřeva

Jedna z velmi častých chyb je příliš vysoká vlhkost dřeva. Čerstvé dřevo po zakoupení na topení mívá vlhkost kolem 40-50%. Dřevo s takovou vlhkostí nemůže být spalováno v kotli. Takové dřevo je nutno uskladnit minimálně na rok až dva před topnou sezónou. Doporučení vlhkost dřeva je minimálně 12% a maximálně 20%. Dřevo s vlhkostí méně než 12% je vyschlé dřevo v degradačním procesu, které nemá správnou strukturu a vlastnosti. Dřevo s vlhkostí více než 20% vytváří při spalování dehet.

Rozkurenie kotla na drevo vlhkost

Správná vlhkost dřeva je od 12-20%

preco_vznika_decht_komin

Komín připojen do kotle

Nesprávný tah a rozměry komína

Nesprávná výška a průměr komína zapříčiňuje nesprávný tah za kotlem, nesprávné spalování v kotli, kdy spaliny nedosahují požadovanou teplotu. V tomto případě dochází k nedokonalému hoření, což způsobuje nadměrnou tvorbu dehtu na stěnách kotle i komína.
Pro správnou instalaci kotle je nutné dodržet předepsané parametry komína – výšku, průměr a tah, které jsou uvedeny v Návodu k obsluze. Návrh komína upravují příslušné normy a směrnice, ve kterých se stanoví podmínky pro komín. Provedení a vhodnost komína je třeba konzultovat s kominíkem nebo projektantem, který jej přímo řeší v projektové dokumentaci vytápění.

Nenainstalovaná akumulační nádrž se směšovacím zařízením OVENTROP

Kotel během normálního provozu dosahuje optimální provozní teploty spalin a nejvyšší účinnosti.
Bez akumulační nádrže kdy kotel nemá možnost dále odvádět nadbytečné teplo se přepne do útlumového režimu, ve kterém vypne ventilátor, aby nedošlo k přehřátí a následnému poškození kotle. Během tohoto procesu dojde ke snížení tahu v komoře kotle, což má za následek snížení teploty spalin a zvyšování tvorby dehtu.

Akumulační nádrž – Výrazně zabraňuje tvorbě dehtu a slouží k odvádění přebytečného tepla, kdy kotel může i dále pracovat při optimálních parametrech spalování nezávisle na aktuální potřebě tepla pro vytápění. Objem akumulační nádrže určuje projektant v závislosti na výkonu kotle a velikosti topného systému.
V závislosti na zateplení domu a potřeby tepla na ÚT a TUV, může být čerpána energie z akumulační nádrže i několik dní.
ATTACK Oventrop – Toto zařízení výrazně prodlužuje životnost kotle. Zabraňuje podchlazování kotle čímž se snižuje tvorbu dehtu.

preco_vznika_decht_akumulacna_nadrz_attack

ATTACK DPX s akumulační nádrží se směšovacím zařízením ATTACK Oventrop

preco_vznika_decht_vykurovaci_okruh

Ilustrační zobrazení přehřátého topného okruhu

Přehřívání topného okruhu

Při správné a předvídavé obsluze dřevozplyňovacího kotle, nedochází ke zbytečnému přehřívání akumulační nádrže. Kotel během dohoření stále přenáší do akumulační nádrže určité množství tepla se kterým je třeba při dalším naložení uvažovat.

Primární a sekundární klapka

Aby zplyňování kotle probíhalo správně, přívod vzduchu je velmi důležitý. V kotlích ATTACK nastavujeme primární a sekundární přívod vzduchu. Správně nastavení vzduchu lze nalézt v návodu k obsluze. Nastavení klapek vzduchu by měl provést servisní technik, pomocí analyzátoru spalin.

preco_vznika_decht_klapky_attack

Primární a sekundární přívod vzduchu

Ochranné prvky v kotlích ATTACK

ATTACK SLX je vybaven suchým pláštěm, který slouží jako kompenzátor vysoké a studené teploty, suchý plášť vytváří teplotní bariéru mezi vysokou a nízkou teplotou v nakládací komoře, čímž dochází k nižšímu usazování vysráženého dehtu na stěnách spalovací komory.

Věříme, že jsme Vám pomohli zorientovat se v dané problematice. Připravujeme pro Vás další článek z oblasti vytápění a výběru správného zařízení a jeho příslušenství. Nenechte si ujít další článek, <a>přihlaste se k odběru novinek</a>.