Zaruka_kotlov_attack

Produkty společnosti ATTACK, s.r.o. dosahují hodnoty nejlepších evropských produktů. Jsme držiteli certifikátu kvality ISO 9001 pro výrobu kotlů a všechny naše výrobky jsou schváleny a odzkoušeny CE a GOST certifikáty.

Záruční doba kotlů a jiných produktů společnosti ATTACK, s.r.o. ručí za chyby následujících produktů,
pokud byly dodrženy záruční podmínky.

 

Záruční doba výrobků ATTACK na tepelné čerpadlo

ATTACK INVERTER R32 vzduch/voda

Společnost ATTACK, s.r.o. ručí za vady tohoto výrobku, jen pokud byly dodrženy záruční podmínky, po dobu 24 měsíců – 2 roky – od data
uvedení do provozu, nejvýše však 36 měsíců od data expedice výrobku od výrobce. Prodloužení záruky na 5 let (60 měsíců) je
podmíněno zaregistrováním tepelného čerpadla na stránce výrobce, kterou je třeba provést maximálně do 6 měsíců od spuštění
tepelného čerpadla do provozu, podmínkou prodloužené záruky (5 letá záruka na tepelné čerpadlo a prodloužená 7 letá záruka na kompresor)
je instalace a funkčnost wifi routeru s neomezeným přístupem na internet přes cloudovou aplikaci www.myheatpump.com

Záruční doba výrobků ATTACK na biomasu

ATTACK PELLET 30 Automatic Plus

Záruka se vztahuje po dobu 24 měsíců od data uvedení do provozu. Nejdéle však 30 měsíců od data expedice kotle od výrobce. Záruka 3 roky platí jen na kotlové těleso, v případě použití směšovacího zařízení Regumat ATTACK Oventrop se záruka prodlužuje na 4 roky. V případě použití akumulační nádoby ATTACK se záruka prodlužuje na 6 let.

ATTACK Wood&Pellet

Záruka se vztahuje po dobu 36 měsíců, 3 roky od data uvedení do provozu. Nejdéle však 42 měsíců od data expedice kotle od výrobce. Záruka 4 roky platí jen na kotlové těleso. V případě použití směšovacého zařízení Regumat ATTACK Oventrop se záruka prodlužuje na 5 let na těleso od data expedice kotle od výrobce. Při instalaci kombinace akumulační nádrže ATTACK a směšovacího zařízení Regumat ATTACK Oventrop se záruka na těleso prodlužuje na 6 let od data expedice kotle od výrobce.

ATTACK DPX Combi Pellet , SLX Combi Pellet

Záruka se vztahuje po dobu 36 měsíců, 3 roky od data uvedení do provozu. Nejdéle však 42 měsíců od data expedice kotle od výrobce. Záruka 4 roky platí jen na kotlové těleso. V případě použití směšovacího zařízení Regumat ATTACK Oventrop se záruka prodlužuje na 5 let na těleso od data expedice kotle od výrobce. Při instalaci kombinace akumulační nádrže ATTACK a směšovacího zařízení Regumat ATTACK Oventrop se záruka na těleso prodlužuje na 6 let od data expedice kotle od výrobce.

ATTACK DP, DPX, WFB, SLX

Záruční doba kotlů sa vztahuje po dobu 36 měsíců, 3 roky od data uvedení do provozu. Nejdéle však 42 měsíců od data expedice kotle od výrobce. Záruka 4 roky platí jen na kotlové těleso. V případě použití směšovacího zařízení Regumat ATTACK Oventrop se záruka prodlužuje na 5 let na těleso od data expedice kotle od výrobce. Při instalaci kombinace akumulační nádrže ATTACK a směšovacího zařízení ATTACK Oventrop se záruka na těleso prodlužuje na 6 let od data expedice kotle od výrobce.

ATTACK FD Solid Fire, FD Pellet

Záruční doba kotlů sa vztahuje po dobu 24 měsíců od data uvedení do provozu. Nejdéle však 30 měsíců od data expedice výrobku od výrobce. Záruka 5 let platí jen na litinové těleso.

Záruční doba výrobků ATTACK na plyn

Plynové nástěnné kondenzační kotle ATTACK

Záruka sa vztahuje po dobu 24 měsíců od data uvedení do provozu, nejdéle však 30 měsíců od data expedice kotle od výrobce.

Záruční doba výrobků ATTACK na elektřinu

Elektrické kotle ATTACK Electric

Záruka se vztahuje po dobu 24 měsíců od data uvedení do provozu, nejdéle však 30 měsíců od data expedice kotle od výrobce.

Záruční doba výrobků ATTACK na akumulační nádrže

Akumulačné nádrže

Záruka se vztahuje po dobu 24 měsíců od data uvedení do provozu, nejdéle však 30 měsíců od data expedice kotle od výrobce.

Záruční doba výrobků ATTACK na Zásobníky

Přímo ohřívané zásobníky ATTACK PZO

Záruka sa vztahuje po dobu 5 let na vnitřní tlakovou nádobu a 24 měsíců na ostatní díly od data expedice zásobníku od výrobce.

Záruční doba výrobků ATTACK na další produkty

Hořák na spalovanie pelet ATTACK

Záruka se vztahuje po dobu 24 měsíců od data uvedení do provozu, nejdéle však 30 měsíců od data expedice kotle od výrobce.

Přídavný odtah spalin ATTACK PV

Záruka se vztahuje po dobu 24 měsíců od data uvedení do provozu, nejdéle však 30 měsíců od data expedice kotle od výrobce.

Směšovací zařízení pro kotle ATTACK – Oventrop

Záruka sa vztahuje po dobu 24 měsíců, 2 roky – od data uvedení do provozu.

Záruční doba výrobků ATTACK na příslušenství

Pokojové termostaty a regulátory

Záruka sa vztahuje po záruční dobu 24 měsíců od data expedice od výrobce.